Hlavní menu:
Hlavní menu:

Co jsme vlastně zač?

Za názvem Metan trials se skrývá daleko více, než jen biketrialový klub. V průběhu posledních let jsme na ostravsku vytvořili něco nového a pro region netypického. Jak to teda vlastně bylo?


První náznaky

Bude tomu skoro 10 let, co se několik prvních ostravských biketrialových jezdců potkalo a seznámilo na památných betonových zídkách. Nevíme o tom, že by v Ostravě kdy existoval nějaký biketrialový klub. Nebyly tréninky, rady, pořádné překážky, ani zkušenější jezdci. Jediná věc, která existovala, byla touha tyto věci nějak změnit.

Co bylo dál?

Začali jsme hledat nové lokality na tréninky, hltat videa Pepy Dresslera, zúčastnili se několika Street Jamů a ti nejodvážnější z nás dokonce vyjeli na biketrialové závody! Zjistili jsme, že trial se opravdu někde organizovaně jezdí, že máme co dohánět a pomalu začali přemýšlet o tom, že něco podobného by se nám taky hodilo.

Založení klubu

A proto jsme se v roce 2006 rozhodli naše neformální kamarádské sdružení trochu formalizovat. A tak vzniklo 14.2.2006 občanské sdružení Metan trials. Cejch formality v nás vyvolal pocity odpovědnosti. Pomalu, ale jistě, jsme začali náš klub budovat.

Hodnoty

Ostrava sehrála v této době důležitou roli. Měli jsme totiž v zádech (kromě vysoké koncentrace popílku na metr krychlový) také svéráz města - poselství určité tvrdosti. Ta byla pro přežití a uživení se v tomto regionu po téměř dvě století klíčová. Svůj význam měla i pro nás. I krátká mluva ostravaku má své opodstatnění. Nebyl čas na dlóuhý a táhlý věty nebo snad dokonce nějaké "helé."

Z ničeho jsme dokázali vybudovat biketrialový klub, postavit trialpark, oslovit nové jezdce, uspořádat ostravskou část Mistrovství ČR v biketrialu 2010!!!, odjezdit desítky exhibicí a mimo jiné být párkrát v televizi a novinách.

Myšlenka, která se za Ostravou skrývá, je důležitá pro každého osamoceného jezdce, ale i pro ty, kteří se chtějí ve sportu (ale i jiných věcech) někam dostat. Tvrdost, schopnost jít si za svým, převzetí iniciativy, to všechno jsou hodnoty, které nám pomohly a které hodláme předávat dál.

Atmosféru našich začátků krásně dokreslí Wonderovo video (natočené Alešem):

WONDER 2006 - Vítání jara from Aleš Nenička on Vimeo.

Budoucnost

V našich biketrialových letech jsme sice nevyhráli kategorii Elite, ale vytvořili jsme zázemí pro jezdce, kteří přijdou po nás a biketrial jsme ukázali už několik tisícům lidí.

Příběh je to pěkný…ještě hezčí však je, že to všechno je teprve začátek.

Lukáš Havránek


Soubory: